• Trương Hà việt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   truonghavietanh.c3hl@soctrang.edu.vn
 • Phan Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   phanvantrung.c2pl.tt@soctrang.edu.vn
 • Dương Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn - Tổng phụ trách
  • Email:
   duonghuynh.c2vt@gmail.com
 • Thạch Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi đoàn
  • Email:
   thachminhthanh.c2vt@gmail.com
 • Lê Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   levanhai.c2vt@gmail.com
 • Trần Công Sách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   trancongsach.c2vt@gmail.com
 • Trần Văn Hận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tồ trưởng Tổ xã hội
  • Email:
   tranvanhan.c2vt@gmail.com
 • Huỳnh Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   huynhvanlam.c2vt@gmail.com
 • Nguyễn Vũ Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0983876229
  • Email:
   nguyenvuphong.tvvt@gmail.com
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 362
Năm 2022 : 4.591