Căn cứ vào Hướng dẫn số 52/LĐLĐ ngày 29/8/2022 của LĐLĐ huyện Thạnh Trị về việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị Nhà giáo, người lao động trong cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Thạnh Trị; Phòng GD&ĐT Thạnh Trị và sự chỉ đạo của chi bộ.

Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại trường THCS Vĩnh Thành, lãnh đạo trường và BCH Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị Nhà giáo, người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự có thầy Phan Văn Trung – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy Lê Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn; cùng với sự có mặt của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch tài chính của đơn vị, thông qua Quy chế làm việc năm học 2022- 2023, Quy chế chi tiêu nội bộ (bổ sung năm 2022); Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021- 2022, phát động phong trào thi đua năm học 2022- 2023.

Hội nghị Nhà giáo, người lao động đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Cuối hội nghị là phần ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn của nhà trường.