Ngày 24/9/2018, chi bộ trường THCS Vĩnh Thành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Thạch Minh Thành

Qua thời gian công tác 5 năm tại trường THCS Vĩnh Thành, thầy Thạch Minh Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua qua trình xem xét, đề nghị của BCH Chi đoàn trường, của Chi bộ trường. Huyện ủy Thạnh Trị đã ký quyết định kết nạp thầy Thạch Minh Thành vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Lễ kết nạp được Chi bộ trường THCS Vĩnh Thành tổ chức lúc 14 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2018 theo đúng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Công - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Thạch Minh Thành