Ngày 17/11/2018 tập thể trường THCS Vĩnh Thành tham gia hội thi chào mừng ngày 20/11

Ngày 17/11/2018 tập thể trường THCS Vĩnh Thành tham gia hội thi chào mừng ngày 20/11 bao gồm thi giáo viên thanh lịch, chuyền chanh và đổ nước qua đầu

Nhằm thiết thực chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tập thể nhà trường đã ra sức luyện tập tích cực các phong trào do PGD đề ra

Giáo viên tham gia Giáo viên thanh lịch

Kết quả: Giải 3 chuyền chanh