Trường THCS Vĩnh Thành phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Thạnh Trị tổ chức truyên truyền Luật ATGT đường bộ.

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Trường THCS Vĩnh Thành phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Thạnh Trị tổ chức truyên truyền Luật ATGT đường bộ cho 220 em học sinh trường THCS Vĩnh Thành.

Tham gia buổi tuyên truyền có:

- Đại úy Nguyễn Hoàng Hôn - Ban ATGT huyện

- Ông Thạch Minh Hương - Chủ tịch Hội khuyến học xã

- Thầy Đào Hoàng Tiến - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Trong buổi tuyên truyền Đại úy Nguyễn Hoàng Hôn đã báo cáo tình hình An toàn giao thông huyện Thạnh Trị 6 tháng đầu năm 2018 và phổ biến một số nội dung cần thiết đối với các em học sinh trong Luật ATGT đường bộ.

Qua đó, Ban ATGT huyện cũng đặt một số câu hỏi cho các em học sinh trường THCS Vĩnh Thành trả lời để hiểu rõ hơn về Luật ATGT.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền